Gapa spol. s r. o.

Litomyšlské Předměstí
Voštice 41
566 01 Vysoké Mýto
okres Ústí nad Orlicí

Telefon
+420 465 422 205

Mobil
+420 777 555 059

E-mail
gapa@wo.cz

Rozsah prací

  • Veškeré zemní práce při stavbách obytných a podnikatelských objektů, výstavbě komunikací a parkovacích ploch, včetně zhotovení podkladních vrstev, vodovodů, kanalizací, vodotečí, rybníků a požárních nádrží, čistíren odpadních vod (ČOV), včetně jejich dodávky od 5 do 100 osob.
  • Odstraňování nánosů a čištění vodních toků a rybníků.
  • Terénní úpravy všeho druhu.
  • Demolice malých objektůa včetně případného podrcení odpadu a suti pro další použití na stavbě
  • Demolice středních objektů, včetně případného podrcení odpadu a suti pro další použití na stavbě.
  • Dopravu a prodej všech druhu písku (betonový, maltový, zásypový), štěrku dle potřeby, zeminu dorovnávací, ornici na konečné úpravy.

Odstraňování nánosů


Lokality:

Demolice malých a středních objektů

Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Litomyšl