Rozsah zemních prací

Veškeré zemní práce při stavbách obytných a podnikatelských objektů, výstavbě komunikací a parkovacích ploch, včetně zhotovení podkladních vrstev, vodovodů, kanalizací, vodotečí, rybníků a požárních nádrží, čistíren odpadních vod (ČOV), včetně jejich dodávky od 5 do 100 osob.

  • Odstraňování nánosů a čištění vodních toků a rybníků.
  • Terénní úpravy všeho druhu.
  • Demolice malých objektů a včetně případného podrcení odpadu a suti pro další použití na stavbě.
  • Demolice středních objektů, včetně případného podrcení odpadu a suti pro další použití na stavbě.
  • Dopravu a prodej všech druhu písku (betonový, maltový, zásypový), štěrku dle potřeby, zeminu dorovnávací, ornici na konečné úpravy.
  • Drcení odpadu a suti Vysoké Mýto, Litomyšl

Lokality

Demolice malých a středních objektů: Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Litomyšl.


Kde nás najdete?